Menu
Living Booker

วิธีการปรับแก้ไข ใบแจ้งหนี้ ในกรณีต่างๆ Livingbooker.com

สวัสดีครับ ทีมงาน LivingBooker นำเสนอวิธีการแก้ไขเอกสาร ใบแจ้งหนี้ หรือ ก่อนออกใบแจ้งหนี้ ครับ 

ท่านสามารถปรับเปลี่ยนเอกสารใบแจ้งหนี้ได้ 2 วิธีง่ายๆ ครับ 

1. ปรับรายการก่อนออกใบแจ้งหนี้ 

หลังจากที่เข้ามาที่เมนูใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินนั้น เมื่อคลิกออกใบแจ้งหนี้ เลือกรูปแบบการเช่า หรือสัญญาแล้ว จะเห็นรายการ ที่ถูกเลือกมา ท่านสามารถคลิกที่ปุ่ม

เปิด / ปิดรายการ

และทำการแก้ไขรายละเอียดต่างๆได้ตามสะดวก โดยสามารถทำพร้อมๆกันได้หลายๆใบแจ้งหนี้ในหน้าจอเดียว ทำให้สะดวกในการออกใบแจ้งหนี้ ก่อนการกด step 2 บันทึกรายการใบแจ้งหนี้ครับ
2. แก้ไขรายการหลังออกใบแจ้งหนี้

กรณีที่ออกใบแจ้งหนี้แล้วนั้นท่านสามารถคลิกที่ เมนู รายการใบแจ้งหนี้ ในส่วนรายการจะมีปุ่ม Edit กด และจะปรากฏหน้าดังภาพครับ 

สามารถกด +เพิ่มรายการ หรือ กด กากะบาท เพื่อนำรายการที่ไม่ต้องการออกได้เลยครับ 
หรือสามารถปรับเปลี่ยนรายการ จำนวน หรือยอดต่างๆ ได้ในทุกรายละเอียดครับ 
ขอบคุณที่ใช้บริการ
Thanks
LivingBooker.com 
 
Contact Us

ติดต่อเรา

สอบถามปัญหาการใช้งานและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Livingbooker/


[email protected]