Menu
Living Booker

Digital disruption…ผู้นำต้องพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลพลิกโลก!!! พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดต่อไป หรือว่าคุณพร้อมที่จะตายไปกับการเปลี่ยนแปลง?

” คุณเชื่อว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเร็วเกินกว่าที่คุณคิดหรือไม่ และคุณพร้อมจะเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดต่อไป หรือว่าคุณพร้อมที่จะตายไปกับการเปลี่ยนแปลง ? ”

ลองนึกภาพการทำธุรกิจในรูปแบบดั้งเดิม ที่เคยรุ่งเรืองในอดีต อย่างเช่น Circuit City หรือ Blockbuster Video เมื่อต้องแข่งขันกับธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ในยุคดิจิทัล อย่างเช่น Amazon หรือ Netflix ที่เข้ามาทำให้อุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป

Circuit City เคยเป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสาขามากที่สุดในสหรัฐ ต้องประสบปัญหาที่ต้องทยอยปิดสาขาต่างๆ ลงเป็นจำนวนมาก เมื่อผู้ใช้หันไปสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แทน ส่วนร้านเช่าวิดีโอชื่อดังอย่าง Blockbuster ก็ตัดสินใจปิดสาขา (เกือบ) ทั้งหมดลง เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจโดยมุ่งสู่ธุรกิจสตรีมมิ่ง (Streaming) แทนธุรกิจรูปแบบเดิม

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ จะทำให้สามารถสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น มีปฏิสัมพันธ์กับสังคมแบบ Realtime และทำให้วิธีคิดทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Disruption จะครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม โดยการปฏิรูปด้านดิจิทัลจะข่วยนำทางให้ธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการจัดการใหม่ๆ ใช้เทคโนโลยีแบบ real-time รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสื่อสารเคลื่อนที่ และเทคโนโลยี Cloud เป็นต้น

ต้องแข่งขันกับองค์กรขนาดเล็กที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ซึ่งกำลังยึดพื้นที่อย่างรวดเร็ว

ผู้นำในอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมจะพบกับความท้าทายในการตัดสินใจครั้งใหญ่ เกี่ยวกับอนาคตขององค์กร ที่ต้องแข่งขันกับองค์กรขนาดเล็กที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ซึ่งกำลังยึดพื้นที่ market share อย่างรวดเร็ว และจะทำให้องค์กรดั้งเดิมมีปัญหาและอุปสรรคในการดำรงอยู่ในตลาด อีกทั้งจะทำให้ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจดั้งเดิมลดลง ดังนั้นธุรกิจดั้งเดิมเหล่านี้จะต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว หรือเสี่ยงที่จะต้องออกจากธุรกิจไป ตัวอย่างเช่น การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากดิจิทัลของธุรกิจให้บริการแท็กซี่ Uber และ Lyft ที่ผู้ให้บริการ จะต้องเข้าร่วมโดยใช้แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้ลูกค้าสามารถเรียกใช้บริการได้อย่างง่ายดาย

ปัญหาคือจะทำอย่างไรเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างมูลค่าในวิวัฒนาการใหม่ๆ ที่เกิดจาก digital disruption ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแนวคิดของธุรกิจแบบดั้งเดิม ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว บนพื้นฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์ และการเปลี่ยนแปลงระบบและโครงสร้างข้อมูล เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนานวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ความเข้าใจในเรื่อง Market Disruption

ผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องรู้วิธีการสร้างองค์กรที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโต และการแข่งขัน เพื่อให้สามารถป้องกันสิ่งที่เคยลงทุนและสร้างไว้ในอดีต และยังคงสามารถสร้างอนาคตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ และจำนวนประชากรที่ใช้ช่องทางดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้องค์กรสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ในจำนวนมหาศาล อย่างรวดเร็ว

ผู้นำตลาดที่แท้จริง จะต้องมีความสามารถกำหนดกระบวนการของธุรกิจใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และมีการกำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งมอบบริการได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบใหม่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหมายถึง “การปฏิรูปดิจิทัล” หรือ “digital transformation” และไม่สามารถหลีกเลี่ยงความจริงที่ว่าการปฏิรูปดิจิทัลดังกล่าวจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของอุตสาหกรรม ซึ่งอาจถึงขั้นถอนรากถอนโคน

ธุรกิจที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ และสร้างให้เกิดการปฏิรูป และสามารถแข่งขันในตลาดได้ ซึ่งกำลังเกิดในหลายอุตสาหกรรม โดยมีตัวอย่างดังนี้

General Motors

บริษัทนี้มีการดำเนินธุรกิจในเชิงรุก เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงในอุตสากรรมรถยนต์ ซึ่ง General Motors กลายเป็นผู้นำ เมื่อมีการเพิ่มวิทยุ Wi-Fi และวิทยุ 4G ภายในรถ อย่างไรก็ตามเมื่อ Google ได้เสนอเทคโนโลยีที่รถขับเคลื่อนด้วยตัวเอง จนทำให้ GM ต้องประกาศให้ทีมวิศวกรให้ความสนใจกับเทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยตัวเองเช่นกัน และในอนาคตบริษัทให้บริการรถโดยสารสาธารณะก็คาดหวังว่าจะสามารถพัฒนารถที่สามารถขับเคลื่อนโดยไร้คนขับเพื่อบรรทุกผู้โดยสารจำนวนมากๆได้

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

ธนาคารยักษ์ใหญ่ของสเปน กล่าวว่าในปี 2020 จะมีบริษัทพัฒนาซอฟท์แวร์ปรับสภาพเป็นธุรกิจธนาคาร และในที่สุดจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม จนกดดันทำให้ธนาคาร BBVA ตั้งทีมเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ เช่น BBVA Compass ทีเป็นหนึ่งในระบบแรกๆ ที่ทำงานแบบ real-time และ BBVA Ventures ที่กำลังมองหาจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง ในอุตสาหกรรมการเงิน

ธุรกิจต่างๆ ควรที่จะมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือที่จะแข่งขันกับธุรกิจอื่นที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกันมาก่อน

นอกจากนี้ กระบวนการที่ใช้เวลาดำเนินการไม่นาน และสามารถสนับสนุนการทำงานแบบ realtime โดยสามารถใช้งานได้จากแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะสร้างโอกาสทางธุรกิจได้มากขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง โดยธุรกิจต่างๆ ควรที่จะมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือที่จะแข่งขันกับธุรกิจอื่นที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกันมาก่อน ซึ่งจะข้ามมาแข่งขันใน sector ของตัวเองด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อก้าวเข้าสู่ยุค “Uber moment” หรือภาวะที่เทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างรวดเร็ว อย่างเช่นกรณี Uber ที่สามารถเป็นผู้ให้บริการแท็กซี่รายใหญ่ได้ โดยที่ไม่ได้มีรถแท็กซี่เป็นของตัวเองสักคัน และ Uber ยังเน้นการให้บริการที่ดีกว่ารถแท็กซี่ทั่วไป และเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เทคโนโลยีที่ทำให้เกิด Uber ขึ้นมาได้ก็คือ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ดังนั้น หากธุรกิจมีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า จะทำให้สามารถสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้

การกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านดิจิทัล และสามารถดำเนินการเปลี่ยนผ่าน (Transformation) ด้วยความสำเร็จ จะช่วยให้องค์กรสามารถส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ในต้นทุนที่ต่ำและราคาถูกที่สุด ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงขององค์กรอันเนื่องมาจาก Digital disruption ได้ นอกจากนี้ ความรวดเร็วและทักษะในการวิเคราะห์ เป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้องค์กรยุคดิจิทัลสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้ และทำให้องค์กรสามารถคงอยู่ได้ต่อไปในอุตสาหกรรม

“เหนื่อยไหม กับการเปลี่ยนแปลง?”

เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
เศรษฐพงค์.com
Contact Us

ติดต่อเรา

สอบถามปัญหาการใช้งานและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Livingbooker/


[email protected]