Menu
Living Booker

การใช้งาน เมนู ข้อมูลบริการเสริม และ ประเภท รายรับ / รายจ่าย

1.ข้อมูลบริการเสริม และการนำไปใช้งาน

         ข้อมูลบริการเสริมนั้น จะเป็นการกำหนด บริการเสริมต่างๆของ อพาร์ทเม้นท์ของเรา เช่น ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าจอดรถ เป็นรายเดือน โดยจะนำไปใส่ในส่วนของสัญญา เพื่อ ในขั้นตอนการออก ใบแจ้งหน้ ผู้ใช้ไม่ต้องกรอกข้อมูลเพิ่ม จะทำให้ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น
เริ่มต้นตั้งค่าโดย
 • ไปที่ เมนู ตั้งค่าระบบ -------> ข้อมูลบริการเสริม


   
 • กดปุ่ม เพิ่ม ข้อมูลบริการเสริม ที่มุมบนขวา


   
 • ใส่ชื่อรายการของบริการเสริม เช่น ค่าบริการWifi


   
 • รูปแบบการเก็บค่าบริการ เราสามารถเลือกได้ ทั้งแบบ ครั้งเดียว รายเดือน และ รายปี


   
 • กำนดราคาค่าบริการ


   
 • กด บันทึก และกด รีเฟรช

 • เมื่อเสร็จแล้วจะได้รายการ ดังนี้


   
 • การนำไปใช้งาน
  เมื่อเรากำหนด ข้อมูลบริการเสริมเสร็จแล้ว ในขั้นตอนการทำสัญญา เราสามารถเพิ่ม บริการเสริมต่างของ เราลงไปในสัญญาตรงช่อง ค่าบริการอื่นๆ


   
  • เมื่อ ออกใบแจ้งหนี้ ระบบก็จะนำมาแสดงด้วยเช่นกัน ดังตัวอย่าง     
2. ประเภท รายรับ / รายจ่าย
         
         เมนู ประเภท รายรับ / รายจ่าย นั้นจะเป็นการกำหนด ประเภท รายรับ รายจ่าย ของอพาร์ทเม้น ใช้ให้เราสามารถวิเคราะห์ด้านการเงิน ของอพาร์ทเม้นได้
โดยมี วิธีใช้งานดั้งนี้
 • ไปที่เมนู ตั้งค่าระบบ -------> ประเภท รายรับ / รายจ่าย


   
 • กด เพิ่มประเภท รับ/จ่าย ที่มุมขวาบน


   
 • ใส่ชื่อประเภทของ รายรับ / รายจ่าย
  กรณี รายจ่าย เช่น สาธารณูปโภค ( น้ำ - ไฟฟ้า ) ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
  กรณี รายรับ เช่น ค่าเช่าห้อง ค่าเช่าร้านค้า เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ฯลฯ
  เมื่อ ใส่ข้อมูลแล้ว กดบันทึก แล้วกดปุ่ม รีเฟรช

 • ตอนนี้เราก็จะมี ประเภทของ รายรับ รายจ่าย ดังตัวอย่าง


   
 • การนำไปใช้งาน โดยเราสามารถนำไปใช้ได้ใน เมนู บัญชี -------> รายรับ / รายจ่าย


   
 • กดปุ่ม สร้าง ที่มุมขวาบน


   
 • เลือก ประเภท รายรับ / รายจ่าย
  เลือก หมวด ( คือ ประเภทของ รายรับ รายจ่าย ที่เราได้สร้างไว้ ใน เมนู ตั้งค่าระบบ -------> ประเภท รายรับ / รายจ่าย นั่นเอง)
  เลือก วันที่
  ใส่ ชื่อรายการ เช่นถ้าเป็น หมวด สาธารณูปโภค ก็จะเป็น ค่าน้ำ หรือ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น
  ใส่ จำนวนเงิน
  ใส่ รายละเอียดต่างๆ
  กด บันทึกข้อมูล


   
 • โปรแกรมจะนำข้อมูลที่ใส่มาแสดง ให้เราดู ตามภาพ


   
 • และระบบจะนำข้อมูบไปแสดงใน Dashboard อีกด้วย


   
Contact Us

ติดต่อเรา

สอบถามปัญหาการใช้งานและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Livingbooker/


[email protected]