Menu
Living Booker

3 Step ขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้

ในตอนที่แล้วหลังจากเราได้ใส่ข้อมูลต่างๆ ให้โปรแกรมพร้อมใช้งานแล้ว ในบทความนี้ทีมงานLivingBookerจะมาแนะนำขั้นตอนการ ออกใบแจ้งหนี้ กันนะครับ
 • เลือกเมนู บัญชี -------> ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน


   
Step 1.
 
 • กดปุ่ม ออกใบแจ้งหนี้ ที่มุมขวาบน


   
 • 1. เลือก อาคาร/ตึก ของห้องที่ต้องการออกใบแจ้งหนี้
  2. ถ้าต้องการ ออกใบแจ้งหนี้ ทั้งหมดของอาคาร ให้กดที่ปุ่ม รายวันทั้งหมด / รายเดือนทั้งหมด / รายปีทั้งหมด
      หากต้องการ ออกใบแจ้งหนี้ เฉพาะห้อง ให้พิมพ์ในช่องค้นหา
  3. กดปุ่ม ยืนยันรายการ


   
Step 2.
 
 • เราสามารถใส่หน่วย น้ำ ไฟฟ้า ได้จากตรงนี้เลย โดยระบบจะนำหน่วยที่ได้ไปบันทึกไว้ที่ มิเตอร์ น้ำ ไฟฟ้า โดยอัตโนมัติ
  ​ในช่อง เพิ่มรายการอื่นๆ เราสามารถใส่รายการ อื่นๆเพิ่มเติมได้เช่น ค่าที่จอดรถ, ค่าส่วนกลาง

          

              *** ช่องเพื่มรายการอื่นๆ เราสามารถใส่ค่าที่ติดลบ( - ) ในกรณีที่ต้องการเป็นส่วนลดให้กับผู้เช่าก็ได้ ***

             
 

 • เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว ให้กดปุ่ม บันทึกรายการใบแจ้งหนี้


   
Step 3.
 
 • ตอนนี้โปรแกรมก็พร้อมที่จะพิมพ์ ใบแจ้งหนี้ ออกมาแล้ว เราสามารถพิมพ์ได้ 2 รูปแบบ คือ พิมพ์หลายรายการ และ พิมพ์ทีละรายการ ในกรณีต้องการ ออกใบแจ้งหนีห้องใดห้องหนึ่ง


   
 • ในขั้นตอนการพิมพ์ เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการพิมพ์แบบ ต้นฉบับอย่างเดียว หรือ สำเนาอย่างเดียว หรือ พิมพ์ทั้ง ต้นฉบับ และ สำเนา ครับ   
ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ โปรแกรมของเราก็สามารถที่จะ ออกใบแจ้งหนี้ทั้งหมดได้ อย่างรวดเร็ว และประหยัดเวลาแล้วครับ.
Contact Us

ติดต่อเรา

สอบถามปัญหาการใช้งานและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Livingbooker/


[email protected]